Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERN WORLD, HIGH TECHNOLOGY, EXTREME MESSAGE: THE FUTURE OF SOCIAL MEDIA

Bu çalışmada, sosyal medyanın bazen bir tehlike boyutlarına varan etkisinin gelecekteki durumu sorun olarak ele alınmıştır. Çalışmada, sosyal medyanın niteliği değerlendirilmiş, insanların yaşamındaki rolü tartışılmış, yaşamdaki rolüne bağlı olarak sosyal medyanın gelecekteki durumu konusunda kuramlar ortaya konmuştur. Düşünen ilk insanlarla başlayan tekniğin gelişimi, ihtiyaçlar ve istekler çoğaldıkça ilerlemiş, ihtiyaçları karşılamaktan öteye geçip fantastik boyutlara ulaşmıştır. İleti verip almak için önce dili düzenleyip kullanan insanlar, giderek iletişim araçlarını geliştirmiş, son evrede medya denilen kitle iletişim araçlarını ortaya koymuştur. İlk modern medya olan gazetelerden başlayarak tüm kitle iletişim araçları, insanların yaşamlarını ve dünyayı değiştirmiştir. İnsanlar, yaşamlarında medyaya öyle önemli roller yüklemiştir ki, medya, yaşamın baş aktörü haline gelmiştir. Medya, bir yandan insanlara dünyanın bilgisini taşımış, bir yandan da yeni düşünceler ve görüşlerle yeni yaklaşımlara yol açmıştır. Son 50 yılda insanların yaşamına giren sosyal medya ise tüm yaşamı değiştirmiştir. İnsanlar haberleşme ve sosyal ortamlara katılma ihtiyacını büyük oranda sosyal medya aracılığıyla gidermeye başlamıştır. Sosyal medya ortamındaki özgür paylaşımlar, paylaşımlara gelen beğenilerle yaşanan ego tatmini, özgür eleştiri ve hatta sorgulama ortamı insanların yaşamını değiştirmiştir. Dünyada büyük bir kitle sosyal medya kullanmakta ve sosyal medyada paylaşımlar yapmaktadır. Bir bakıma sosyal medya, insanların günlük rutini haline gelmiştir. Bu koşullarda sosyal medya teknolojisinin ve kullanımının nereye kadar gideceği tartışılmaktadır. İnsanların çok sevdiği ve bazılarının bağımlı olduğu sosyal medya, sürekli yeni olanak ve uygulamalarla insanları kendine çekmektedir. Bazen suç aracı olarak da kullanılan sosyal medya, her şeye rağmen modern çağın en yaygın medyası olarak var olmaya devam etmektedir. Ancak artık ciddi bir denetim mekanizmasının olması, sosyal medyanın insanlara zarar vermeyen bir araç olarak çalışması düşüncesi de yaygınlık kazanmaktadır. Sosyal medyanın denetimsizce kullanılması, zaman zaman hukuk sorunlarına yol açmakta ya da toplumsal ve ahlaki değerler konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Gelecekte sosyal medyanın etkilerinin ne olacağı çok kişiyi düşündürmektedir. Dünyanın konjonktürü ve teknolojinin gelişimi dikkate alındığında, gelecekte sosyal medyanın egemenliği güçlenerek sürecek gibi görünmektedir.Keywords
Sosyal Medya, Yüksek Teknoloji, Araç, İleti, Gelecek.

References

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri