Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖYKÜSEL REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ KREDİBİLİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı öyküsel reklamlar ve ünlü kullanımının reklamın kredibilitesi üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışmada öyküsel reklamların etkisi doğrudan marka vaadi sunan reklamlara kıyasla ölçülmüştür. Aynı zamanda bu iki reklam türünün ünlü kullanımıyla olan ilişkisi de ölçülmeye çalışılmıştır. Literatürde öyküsel reklamcılık ve kredibilite üzerine çok fazla çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma hem bu boşluğu doldurmayı hem de marka yönetimine ilişkin olarak yapılacak çalışmalara farklı bir bakış açısı kazandırmayı- hedeflemektedir. Çalışmada online olarak anket tekniği kullanılmıştır. Yapılmış olan anket, 18-25 yaş aralığındaki erkek deneklere uygulanmıştır. 50 adet geçerli anket toplanmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen bulgular ünlü kullanılan anlatı reklamlarının, yine ünlü kullanılan doğrudan marka vaadi sunan reklamlara oranla daha fazla marka itibarını etkilediği sonucu ortaya çıkarmıştır.Keywords
Anlatı reklamları, Kredibilite, Ünlü Kullanımı, Doğrudan Reklamlar

References

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri