Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GİŞE MEMURU FİLMİ ÖZELİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL FİLM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANLAMLANDIRMA

Sinema, hareketli görüntülerin art arda gelmesiyle oluşturulan görsel anlatım aracıdır. Görsel ve işitsel öğelerin bireşimiyle oluşturulan öyküler, göstergeler aracılığıyla bir dil oluştururlar. Göstergeler ve gösterge aracılığıyla tanımlanabilen nesneler, semantik bir yapıdadır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi, tüm sanat dallarında olduğu şekliyle sinemada da kapalı olan göstergelerin açığa çıkarılmasında kullanılan tercih edilen bir yöntemdir. Göstergelerin ne olduğunun yanı sıra, nasıl oluştuklarını ve meydana getirdiği yan anlamlar üzerinde duran göstergebilim, bir iletişim dizgesi olan sinema dilinin anlaşılmasına da katkı sağlamaktadır. Roland Barthes’in anlamlandırma yöntemi ile Saussure’ün gösterge anlayışının baz alındığı çalışmada, sinema göstergebilimi üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda, Gişe Memuru filmi, Saussure’ün gösterge anlayışı ve Barthes’in anlamlandırma yöntemi baz alınarak çözümlenmiştir. Filmden belli kareler alınarak, göstergelerin ortaya çıkardıkları anlamlar çözümlenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın amacı, göstergebilim ve sinema ilişkisini açıklamak ve bu doğrultuda göstergebilimsel film çözümlerine bir örnek oluşturmaktır.Keywords
Sinema, Gösterge, Göstergebilimsel Çözümleme

References

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri