Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


GİRİŞİMLERİN (İŞLETMELERİN) KULLANDIKLARI RENKLER VE PAZARLAMADA RENK PSİKOLOJİSİ

Renkler, insanların ruh halini ve fizyolojik reaksiyonlarını etkilemek, onları harekete geçirmek için kullanılan çok etkili bir iletişim aracıdır. İnşa edilen evler, dini sembol ve ritüeller, giyilen elbise ve kıyafetler vb.gibi hayatın seyri içerisinde kullanılan şeylerde renkler, iletişim kurmak açısından önemli unsurlardan biri olmuştur. Eski çağlardan beri insanlar, hayat tarzlarını, alışkanlıklarını ve sahip olmak istedikleri statülerini çeşitli anlamlar yükledikleri renkleri kullanarak belirlemişler, içerisinde yaşadıkları toplumda da bu statülerini yerleştirmek amacını gütmüşlerdir. Renklerin anlamları, toplumların yaşadığı tarihe, kültüre ve coğrafyaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Tarihte toplumların yaşadığı coğrafyalarda renklere yüklenmiş farklı anlamlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Allahın yaratmış olduğu tüm renkler, insan psikolojisinde çeşitli ve farklı etkileşimler meydana getirmektedir. Görselliğin çok önemli olduğu günümüz toplumlarında, bu etkileşimin farkında ve bilincinde olan girişimler yani işletmeler, insanları psikolojik açıdan etkileme özelliğine haiz renkleri, pazarlama faaliyetlerinde de kullanmaktadırlar. Girişimlerin bulundukları tüm sektörlerde, renklerin kullanılmasının önemli sebeplerinden birisi, renklerin ikna edici gizli bir mesaj özelliği taşımalarıdır. Girişimler, fark edilmek, dikkat çekmek, akıllarda kalmak, kendilerini çağrıştıracak anlamları sembolize etmek, insanları veya tüketicileri etkileyerek onların tutum ve davranışlarını yönlendirmeye çalışarak heyecanlandırmak ya da rahatlatmak için çeşitli öğelerle birlikte renkleri de kullanmaktadırlar. Girişimler için kurumsal marka logolarının ana etkenini oluşturan renkler, tüketiciler açısından alışveriş kararlarını etkileyen ögelerden biri halini almıştır. Renk psikolojisi, insanların davranışlarında renklerin etkilerinin incelenmesidir. Satın alma davranışlarımızda renklerin kararlarımızı nasıl ve ne ölçüde etkilediğini açıklamayı amaçlamaktadır. Renkler hislerimizi uyandırır, duygularımızı harekete geçirir, renklere yüklediğimiz anlamlar, belirli renkleri diğer renklere neden tercih ettiğimizi etkileyebilir. Girişimlerin pazarlama çalışmaları için logo, marka ve isimlerinde doğru renkleri seçmeleri, firmaların rakip firmalar arasında belirginliğini ve farklılığını gösterebilmektedir. Pazarlama çalışmaları yaparken renkleri stratejilerinde kullanarak müşterilerinin görmelerini arzu ettikleri şeyleri ve daha fazlasını görmelerini sağlayabilmektedirler. Girişimlerin renk psikolojisini anlamaları, onların pazarlama çalışmaları için çok yarar sağlamakla birlikte markalarını istedikleri şekilde canlandırmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; girişimlerin pazarlama faaliyetlerinde kullandıkları renklerin önemi, kullanılma nedenleri ile insanların alışveriş tercih ve tüketim davranış psikolojilerine etkilerini ortaya koymaktır. Renklerin, markalara ait logo veya isimlerde ya da tüketiciler üzerinde bıraktığı etkileri göstermektir.Keywords
Renkler, Logo, Girişimlerde ve Pazarlamada Renkler, Renk Psikolojisi ve Anlamları.References

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri