Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDA KÜLTÜREL YANSIMALARIN ETKİNLİK KATILIMINA ETKİSİ: CHEETOS DİJİTAL MÜZE ÖRNEĞİ

Dijital halkla ilişkiler kavramı, içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kurumlar için olmazsa olmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda kavramın disiplinler arası özelliği stratejik iletişim yönetimi açısında önemli yer taşımaktadır. Dijital halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, bu doğrultuda stratejik iletişim yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğunun altının çizilmesi gereklidir. Bu noktada kişilerin etkinlikleri tercih etme ve katılma davranışına etki eden değişkenlerin incelenmesi önem kazanmaktadır. Mevcut literatür, bu değişkenlerden en önemlilerinden birinin “kültür” kavramı olduğunu işaret etmektedir. Çalışmadaki temel amaç dijital halkla ilişkiler kapsamında kültürel yansımaların bireylerin etkinlik katılımına etkisini incelemektir. Araştırmada dijital halkla ilişkiler kapsamındaki etkinliklere ilgi duyan kişilerin, kültürel yansımalar açısından beklentilerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Kalitatif bir araştırma yöntemine sahip olunan çalışmada fokus grup araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi tesadüfi olmayan, amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilmiş katılımcılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar Dijital Cheetos Müzesi Etkinliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerden oluşmaktadır. Katılımcılara fokus gurup değerlendirme örneği olarak 2016 yılında Amerika’da 2018 yılında ise Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan Dijital Cheetos Müze Etkinliği görselleri sunulmuştur (Bkız Şekil 1, 2, 3, 4). Söz konusu örnek kapsamınsa sorular araştırmanın araştırma soruları çerçevesinde katılımcılara yöneltilmiştir. Elde edilen araştırma sonuçları, tüm araştırma sorularının pozitif olarak elde edilmesi doğrultusunda, dijital halkla ilişkiler kapsamında kültürel yansımaların bireylerin etkinlik katılımına etkisi olabileceğini göstermektedir.Keywords
Dijital Halkla İlişkiler, Etkinlik, Kültür, Stratejik İletişim, Dijital MüzeReferences

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri