Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN WORLD, HIGH TECHNOLOGY, EXTREME MESSAGE: THE FUTURE OF SOCIAL MEDIA
(MODERN DÜNYA, YÜKSEK TEKNOLOJİ, İLETİ ÇOKLUĞU: SOSYAL MEDYANIN GELECEĞİ )

Author : Hasan ÇİFTÇİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 18-25
Cite : Hasan ÇİFTÇİ , (2021). MODERN WORLD, HIGH TECHNOLOGY, EXTREME MESSAGE: THE FUTURE OF SOCIAL MEDIA. Digital communication Journal, 4, p. 18-25. Doi: 10.51295/dicoj.12.
    


Summary

Bu çalışmada, sosyal medyanın bazen bir tehlike boyutlarına varan etkisinin gelecekteki durumu sorun olarak ele alınmıştır. Çalışmada, sosyal medyanın niteliği değerlendirilmiş, insanların yaşamındaki rolü tartışılmış, yaşamdaki rolüne bağlı olarak sosyal medyanın gelecekteki durumu konusunda kuramlar ortaya konmuştur. Düşünen ilk insanlarla başlayan tekniğin gelişimi, ihtiyaçlar ve istekler çoğaldıkça ilerlemiş, ihtiyaçları karşılamaktan öteye geçip fantastik boyutlara ulaşmıştır. İleti verip almak için önce dili düzenleyip kullanan insanlar, giderek iletişim araçlarını geliştirmiş, son evrede medya denilen kitle iletişim araçlarını ortaya koymuştur. İlk modern medya olan gazetelerden başlayarak tüm kitle iletişim araçları, insanların yaşamlarını ve dünyayı değiştirmiştir. İnsanlar, yaşamlarında medyaya öyle önemli roller yüklemiştir ki, medya, yaşamın baş aktörü haline gelmiştir. Medya, bir yandan insanlara dünyanın bilgisini taşımış, bir yandan da yeni düşünceler ve görüşlerle yeni yaklaşımlara yol açmıştır. Son 50 yılda insanların yaşamına giren sosyal medya ise tüm yaşamı değiştirmiştir. İnsanlar haberleşme ve sosyal ortamlara katılma ihtiyacını büyük oranda sosyal medya aracılığıyla gidermeye başlamıştır. Sosyal medya ortamındaki özgür paylaşımlar, paylaşımlara gelen beğenilerle yaşanan ego tatmini, özgür eleştiri ve hatta sorgulama ortamı insanların yaşamını değiştirmiştir. Dünyada büyük bir kitle sosyal medya kullanmakta ve sosyal medyada paylaşımlar yapmaktadır. Bir bakıma sosyal medya, insanların günlük rutini haline gelmiştir. Bu koşullarda sosyal medya teknolojisinin ve kullanımının nereye kadar gideceği tartışılmaktadır. İnsanların çok sevdiği ve bazılarının bağımlı olduğu sosyal medya, sürekli yeni olanak ve uygulamalarla insanları kendine çekmektedir. Bazen suç aracı olarak da kullanılan sosyal medya, her şeye rağmen modern çağın en yaygın medyası olarak var olmaya devam etmektedir. Ancak artık ciddi bir denetim mekanizmasının olması, sosyal medyanın insanlara zarar vermeyen bir araç olarak çalışması düşüncesi de yaygınlık kazanmaktadır. Sosyal medyanın denetimsizce kullanılması, zaman zaman hukuk sorunlarına yol açmakta ya da toplumsal ve ahlaki değerler konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Gelecekte sosyal medyanın etkilerinin ne olacağı çok kişiyi düşündürmektedir. Dünyanın konjonktürü ve teknolojinin gelişimi dikkate alındığında, gelecekte sosyal medyanın egemenliği güçlenerek sürecek gibi görünmektedir.Keywords
Sosyal Medya, Yüksek Teknoloji, Araç, İleti, Gelecek.

Abstract

In this study, the future state of the effects of social media, which sometimes reaches a dangerous level, is considered as a problem. In this study, the quality of social media was evaluated, its role in people's lives was discussed, and theories about the future state of social media depending on its role in life were put forward. The development of technique, which started with the first people to think, progressed as the needs and desires increased, it went beyond meeting the needs and reached fantastic dimensions. People who first organize and use the language in order to give and receive messages, gradually developed the means of communication, and in the last stage they introduced the mass communication tools called media. Starting with newspapers, the first modern media, all mass media have changed people's lives and the world. People have attributed such important roles to the media in their lives that the media has become the main actor of life. The media, on the one hand, brought the knowledge of the world to people, on the other hand, led to new approaches with new thoughts and opinions. Social media, which has entered the lives of people in the last 50 years, has changed the whole life. People have started to meet their need to communicate and participate in social media largely through social media. Free posts in the social media environment, ego satisfaction experienced with the likes of the posts, free criticism and even the environment of questioning have changed people's lives. A large audience in the world uses social media and shares on social media. In a way, social media has become people's daily routine. Under these conditions, it is discussed how far the social media technology and its use will go. Social media, which people love and some of them depend on, constantly attracts people with new possibilities and applications. Social media, which is sometimes used as a criminal tool, continues to exist as the most common media of the modern age despite everything. However, the idea that there is a serious control mechanism and that social media works as a tool that does not harm people is becoming widespread. The uncontrolled use of social media sometimes causes legal problems or problems regarding social and moral values are experienced. It makes many people think about the effects of social media in the future. Considering the conjuncture of the world and the development of technology, it seems that the dominance of social media will continue by growing stronger in the future.Keywords
Social Media, High Technology, Tool, Message, Future.

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri