Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖYKÜSEL REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ KREDİBİLİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE IMPACT OF FAMOUS USE OF NARRATIVE ADS ON CREDIBILITY )

Author : Gamze ŞİMŞEK  Nagehan BEYHAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 26-43
Cite : Gamze ŞİMŞEK Nagehan BEYHAN, (2021). ÖYKÜSEL REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ KREDİBİLİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Digital communication Journal, 4, p. 26-43. Doi: 10.51295/dicoj.13.
    


Summary

Bu çalışmanın amacı öyküsel reklamlar ve ünlü kullanımının reklamın kredibilitesi üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışmada öyküsel reklamların etkisi doğrudan marka vaadi sunan reklamlara kıyasla ölçülmüştür. Aynı zamanda bu iki reklam türünün ünlü kullanımıyla olan ilişkisi de ölçülmeye çalışılmıştır. Literatürde öyküsel reklamcılık ve kredibilite üzerine çok fazla çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma hem bu boşluğu doldurmayı hem de marka yönetimine ilişkin olarak yapılacak çalışmalara farklı bir bakış açısı kazandırmayı- hedeflemektedir. Çalışmada online olarak anket tekniği kullanılmıştır. Yapılmış olan anket, 18-25 yaş aralığındaki erkek deneklere uygulanmıştır. 50 adet geçerli anket toplanmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen bulgular ünlü kullanılan anlatı reklamlarının, yine ünlü kullanılan doğrudan marka vaadi sunan reklamlara oranla daha fazla marka itibarını etkilediği sonucu ortaya çıkarmıştır.Keywords
Anlatı reklamları, Kredibilite, Ünlü Kullanımı, Doğrudan Reklamlar

Abstract

The purpose of this study is to measure the impact of narrative ads and celebrity use on the credibility of the ad. The study measured the effect of narrative ads compared to ads offering direct brand promise. At the same time relationship with famous use of these two types of ads it has been also measured. There are not many studies on narrative advertising and credibility in the literature. From this point of view, this study aims to fill this void and to give a different perspective to the brand management. Online survey technique is used in this study. The questionnaire was administered to male subjects aged 18-25 years. Fifty participants received their answers. Findings in the study revealed that famous narrative ads are more influenced by brand reputation than direct brand valley advertisements.Keywords
Narrative. Credibility, Celebrity Using, Hardsell

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri