Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POPÜLER KÜLTÜR ve MÜZİK İLİŞKİSİ
(RELATIONSHIP BETWEEN POPULAR CULTURE AND MUSIC )

Author : Sultan BELLİ  Dr. Hasan ÇİFTÇİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 1
Page : 9-25
Cite : Sultan BELLİ Dr. Hasan ÇİFTÇİ, (2018). POPÜLER KÜLTÜR ve MÜZİK İLİŞKİSİ. Digital communication Journal, 1, p. 9-25. Doi: .
    


Summary

Günümüzün gelişen ve değişen şartlarında müzik, toplumun hemen her kesiminin günlük yaşamlarında rastladığı, faydalandığı ve kimi zaman sorunlarına çözüm aradığı bir unsur haline gelmiştir. Birbirinden farklı temel bazı türlerini ve bunların çok çeşitli alt türlerini bünyesinde barındıran müzik, her türü ile toplum hayatının pek çok alanında kimi zaman öncü kimi zaman destekleyici kimi zaman da belirleyici roller üstlenmektedir. Müzik olgusu toplumsal bağlamı içerisinde düşünüldüğünde müziğin önemli işlevleri yerine getiren kendisine has bir sanatsal alan olarak ortaya çıkmaktadır. Her toplumun kendisine has bir müzik biçimi ve buna paralel olarak da müzikte kendilerini ifade etme tarzı vardır. Müzik, sanatın özel bir dalı olarak özgül karakterini endüstriyel yeniden üretim teknikleriyle birlikte önemli oranda yitirmiştir. Kültürün en önemli unsurlarından biri de müziktir. Günümüzde müzik artık gerçek sanatçıların üretiminde olmaktan çıkarak eğlence endüstrisinin güdümünde yer alan basit bir popüler ürün haline gelmiştir. Popüler kültür ile ilişkisi bağlamında müziği ele aldığımızda yani popüler kültürün mevcut özellikleri ile ilişkilendirildiğinde popüler müzik, bireyler adına bünyesinde yalnızca haz ve eğlence ilkesine dönüşmüştür. Bu çalışmada da buradan hareketle ilk önce kültür ve popüler kültür kavramları incelenecek akabinde de popüler kültür ve müzik olgusu arasındaki eleştirel bakış açılarına yer verilecektir.Keywords
Müzik, Popüler Kültür, Kültür.

Abstract

In today’s improving and ever-changing conditions, music has become an element which almost everybody in the society encounters, benefits from, and sometimes seeks solutions for their problems with. Music including basic types different from each other as well as the subtypes of these basic types has assumed either progressive or supportive or definitive roles in the social life. When the notion of music is considered within the social context, it emerges as a distinct artistic field which fulfils important functions. Each society has a distinct musical form and, in relation to this, a style of expressing themselves in music. Music has drastically lost its specific character as a special branch of art with the industrial reproduction methods. One of the most important elements of culture is music. Nowadays music has lost its position in the hands of genuine artists and become a simple popular culture product which is guided by the entertainment industry. When we consider music in the context of its relationship with popular culture - that is, of its association with the present characteristics of popular culture – it is observed to have become an element of entertainment and pleasure for individuals. Thus, in this study, first the notions of culture and popular culture are examined and then the critical points of view between the notions of popular culture and music are presented.Keywords
Music, Popular Culture, Culture

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    ARALIK SAYISI İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri