Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOTION CAPTURE TECHNOLOGY IN TURNING THE VIRTUAL INTO REALITY
(SANALI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEDE HAREKET YAKALAMA TEKNOLOJİSİ )

Author : Serhat ERDEM    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 16-32
Cite : Serhat ERDEM , (2021). MOTION CAPTURE TECHNOLOGY IN TURNING THE VIRTUAL INTO REALITY. Digital communication Journal, 5, p. 16-32. Doi: 10.51295/dicoj.25.
    


Summary

Motion capture technology has developed greatly over a century, with the effects of technology and techniques developed by humanity. Initially, motion capture was accomplished by artists manually transferring the performances of the actors in front of them on square-by-frame paper. Today, thanks to software using the power of computers, tracking sensors, cameras and processors, a technological level has been reached that is sensitive enough to capture all body movements as an extension of a complex structure. There are different application techniques in motion capture technology. These are succinctly classified as marker-based and non-marker-based motion capture techniques. In addition, marker-based motion capture techniques also have different application techniques; acoustic, mechanical, magnetic and optical systems. Motion capture technology, which was previously used in the military and medical fields and not much information, has gained popularity after being used by the entertainment industry. The technology, which has been used especially in the film industry, has become a technology that is frequently used to give humanoid movements to animation and virtual characters. Motion capture technology plays a key role in films that use CGI-based visual materials and present their presentation without detaching the audience from filmic reality. In this study, primarily the historical process of motion capture technologies is discussed; Detailed literature on rotoscope, motion capture technology and application techniques, which is the first motion capture technique, is presented; Afterwards, the movie 'War for the Planet of the Apes', which is the last of the 'Planet of the Apes' series, was examined in the context of its technical features by using purposive sampling method. With this study, it was aimed to develop a vision for the field experts, as well as the directors, art directors, producers and effects experts, who are practically involved in the film industry, to analyze and develop the processes of motion capture technology in film productions; It is aimed to present an exemplary study for future studies. In this way, it will be possible to present the trajectory of the developments in the field in the historical process.Keywords
Motion Capture, Technology, Animation, Effect, Cinema.

Abstract

Hareket yakalama teknolojisi (motion capture), yüzyılı aşkın bir süre içerisinde insanlığın geliştirdiği teknik ve teknolojinin de etkileri ile büyük ölçüde gelişim göstermiştir. Başlangıçta hareket yakalama, sanatçıların karşılarında bulunan oyuncuların performanslarını el ile kare kare kağıda aktarmasıyla gerçekleştirilmekteydi. Günümüzde ise bilgisayar, takip sensörleri, kameralar ve işlemcilerin gücünü kullanan yazılımlar sayesinde, karmaşık bir yapının uzantısı olarak, tüm beden hareketlerini yakalayacak kadar hassas bir teknolojik düzeye erişilmiş bulunmaktadır. Hareket yakalama teknolojisinde farklı uygulama teknikleri bulunmaktadır. Bunlar, özlüce, işaretleyici tabanlı ve işaretleyici tabanlı olmayan hareket yakalama teknikleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca işaretleyici tabanlı hareket yakalama teknikleri de kendi içerisinde farklı uygulama tekniklerine sahiptir; akustik, mekanik, manyetik ve optik sistemler. Önceleri askeri ve tıp alanlarında kullanılan ve pek fazla bilgi sahibi olunmayan hareket yakalama teknolojisi, eğlence endüstrisi tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra giderek popülerlik kazanmıştır. Özellikle film endüstrisinde kullanılmaya başlanan teknoloji, animasyon ve sanal karakterlere insansı hareketler kazandırmak için sıkça başvurulan bir teknoloji konumuna gelmiştir. CGI tabanlı görsel materyallerin kullanıldığı ve izleyiciyi filmsel gerçeklikten koparmadan sunumunu gerçekleştiren filmlerde, hareket yakalama teknolojisi anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışmada, öncelikli olarak hareket yakalama teknolojilerinin geçirmiş olduğu tarihsel süreç ele alınmış; ilk hareket yakalama tekniği olan rotoskop (rotoscope), hareket yakalama teknolojisi ve uygulama tekniklerine ilişkin detaylı literatür sunulmuş; ardından da amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak ‘Maymunlar Cehennemi’ serisinin sonuncusu olan ‘Maymunlar Cehennemi Savaş’ filmi teknik özellikleri bağlamında incelenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile film endüstrisi içerisinde uygulamalı olarak yer alan yönetmenler, sanat yönetmenleri, yapımcılar ve efekt uzmanları kadar alan uzmanlarının da film yapımlarında hareket yakalama teknolojisinin süreçleri çözümleme ve geliştirmeleri yönünde bir vizyon geliştirmek amaçlanmış; ileriki dönemlerde yapılacak çalışmalara örnek bir çalışma ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu sayede alandaki gelişmelerin tarihsel süreç içerisindeki izleğini sunmak mümkün olacaktır.Keywords
Hareket Yakalama, Teknoloji, Animasyon, Efekt, Sinema.

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri