Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


USE OF TYPOGRAPHY IN VIRTUAL REALITY: EXAMPLE OF THE LEGIBLE CITY
(SANAL GERÇEKLİKTE TİPOGRAFİ KULLANIMI: THE LEGIBLE CITY ÖRNEĞİ )

Author : Çiğdem TANYEL BAŞAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 47-58
Cite : Çiğdem TANYEL BAŞAR , (2021). USE OF TYPOGRAPHY IN VIRTUAL REALITY: EXAMPLE OF THE LEGIBLE CITY. Digital communication Journal, 5, p. 47-58. Doi: 10.51295/dicoj.29.
    


Summary

Today, the concept of virtual reality, which is present in many fields, is used quite effectively in art. While supporting the digitalized structure of contemporary art, virtual reality, which brings art to a different dimension with its interactive feature and combines art and technology, has become a preferred form of expression by contemporary artists. The use of typographic elements in these artistic productions also carries the interactive virtual experience to different dimensions. The research aims to reveal how virtual typography is based on "The Legible City," which is one of the first examples of its field, owned by the artist Jeffrey Shaw. In this sense, firstly defined the concept of virtual reality, and then the projects in which virtual typography was used were examined and presented. Accordingly, it was concluded that virtual typography has a different dynamic and developed design solutions. It has been observed that the relationship between text and readability in virtual typography is more complex than typographic designs in the printed environment. The research is essential in presenting the current usage possibilities of typography with digitalization and creating a resource about virtual typography.Keywords
Virtual Reality, Interactive Art, Virtual Typography, Jeffrey Shaw, The Legible City.

Abstract

Günümüzde birçok alanda varlığını gösteren sanal gerçeklik kavramı, sanat alanında da oldukça etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Çağdaş sanatın dijitalleşen yapısını desteklemekle beraber etkileşimli özelliğiyle sanatı farklı bir boyuta taşıdığı görülen ve sanat ile teknolojiyi birleştiren sanal gerçeklik, çağdaş sanatçıların tercih ettiği bir ifade biçimi haline gelmektedir. Söz konusu sanatsal üretimlerde tipografik unsurların kullanımı da etkileşimli sanal deneyimi farklı boyutlara taşımaktadır. Araştırma, alanının ilk örneklerinden olan, sanatçı Jeffrey Shaw’a ait “The Legible City” örneği üzerinden sanal tipografi kullanımının nasıl olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu anlamda öncelikle sanal gerçeklik kavramı tanımlanmış, sonrasında sanal tipografinin kullanıldığı projeler incelenerek sunulmuştur. Buna göre sanal tipografinin kendi içerisinde farklı bir dinamiğe sahip olduğu ve buna göre tasarım çözümleri geliştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Basılı ortamda tipografik tasarımlara göre sanal tipografide metin ile okunabilirlik arasındaki ilişkinin daha karmaşık bir yapıda olduğu görülmüştür. Araştırma, dijitalleşme ile birlikte tipografinin günümüzdeki kullanım olanaklarını sunması ve sanal tipografi hakkında kaynak oluşturması bakımından önem taşımaktadır.Keywords
Sanal Gerçeklik, Etkileşimli Sanat, Sanal Tipografi, Jeffrey Shaw, The Legible City.

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri