Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IMPACT OF CULTURAL REFLECTIONS ON EVENT PARTICIPATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL PUBLIC RELATIONS: CASE OF THE CHEETOS DIGITAL MUSEUM
(DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDA KÜLTÜREL YANSIMALARIN ETKİNLİK KATILIMINA ETKİSİ: CHEETOS DİJİTAL MÜZE ÖRNEĞİ )

Author : Emel TOZLU ÖZTAY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 106-119
Cite : Emel TOZLU ÖZTAY , (2021). IMPACT OF CULTURAL REFLECTIONS ON EVENT PARTICIPATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL PUBLIC RELATIONS: CASE OF THE CHEETOS DIGITAL MUSEUM. Digital communication Journal, 5, p. 106-119. Doi: 10.51295/dicoj.38.
    


Summary

Considering the technological characteristics of the current century, the concept of digital public relations has become essential for the organizations. Within this context, the interdisciplinary feature of the concept is very important in strategic communication management. It should be underlined that the activities carried out within the scope of digital public relations are a crucial part of the strategic communication management approach. At this point, it is important to examine the variables that have an impact on the behavior of individuals to prefer and participate in events. The existing literature indicates that one of the most significant of these variables is the concept of "culture". The main purpose of the study is to examine the impact of cultural reflections on the participation of individuals within the scope of digital public relations. The study aims to reveal the expectations of people who are interested in digital public relations events in terms of cultural reflections. A qualitative research method, namely focus group research was used in the study. The research sample consists of non-random, teleological sampling method. In this context, the participants are those who have information about the Digital Cheetos Museum Event. As a case study of focus group evaluation, the images of Digital Cheetos Museum Event, which was held in the USA in 2016 and in Turkey in 2018, were presented to the participants (See Figures 1, 2, 3, 4). Within the scope of this case, the questions were directed to the participants within the framework of the research questions of the study. The results of the study show that, within the scope of digital public relations, cultural reflections may have an impact on the participation of individuals in the event, since all the research questions were answered positively.Keywords
Digital Public Relations, Event, Culture, Strategic Communication, Digital Museum

Abstract

Dijital halkla ilişkiler kavramı, içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kurumlar için olmazsa olmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda kavramın disiplinler arası özelliği stratejik iletişim yönetimi açısında önemli yer taşımaktadır. Dijital halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, bu doğrultuda stratejik iletişim yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğunun altının çizilmesi gereklidir. Bu noktada kişilerin etkinlikleri tercih etme ve katılma davranışına etki eden değişkenlerin incelenmesi önem kazanmaktadır. Mevcut literatür, bu değişkenlerden en önemlilerinden birinin “kültür” kavramı olduğunu işaret etmektedir. Çalışmadaki temel amaç dijital halkla ilişkiler kapsamında kültürel yansımaların bireylerin etkinlik katılımına etkisini incelemektir. Araştırmada dijital halkla ilişkiler kapsamındaki etkinliklere ilgi duyan kişilerin, kültürel yansımalar açısından beklentilerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Kalitatif bir araştırma yöntemine sahip olunan çalışmada fokus grup araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi tesadüfi olmayan, amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilmiş katılımcılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar Dijital Cheetos Müzesi Etkinliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerden oluşmaktadır. Katılımcılara fokus gurup değerlendirme örneği olarak 2016 yılında Amerika’da 2018 yılında ise Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan Dijital Cheetos Müze Etkinliği görselleri sunulmuştur (Bkız Şekil 1, 2, 3, 4). Söz konusu örnek kapsamınsa sorular araştırmanın araştırma soruları çerçevesinde katılımcılara yöneltilmiştir. Elde edilen araştırma sonuçları, tüm araştırma sorularının pozitif olarak elde edilmesi doğrultusunda, dijital halkla ilişkiler kapsamında kültürel yansımaların bireylerin etkinlik katılımına etkisi olabileceğini göstermektedir.Keywords
Dijital Halkla İlişkiler, Etkinlik, Kültür, Stratejik İletişim, Dijital Müze

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri