Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEDIEN in DER PSYCHISCHEN METAPHER: QUELLE, KEIN MEDIUM
(MEDYUM METAFORUNDA MEDYA: ARACI DEĞİL KAYNAK )

Author : Sedat CERECİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2
Page : 10-20
Cite : Sedat CERECİ , (2019). MEDIEN in DER PSYCHISCHEN METAPHER: QUELLE, KEIN MEDIUM. Digital communication Journal, 2, p. 10-20. Doi: .
    


Summary

Latince kökenli, medyum sözcüğü, arada bulunan, araç anlamına gelmektedir ve ileti taşıyan anlamında da kullanılmaktadır. Bu nedenle, modern çağın kitle iletişim araçlarına da medyum kökenli medya denmektedir. Medya denilen araçların gerçek anlamda arada bulunup, yalnızca ileti taşımaları durumu tartışılmaktadır. Medya araçlarının bazılarının, kendi iletilerini üretip yine aracı olarak aktardıkları, araç konumuyla birlikte verici konumuna da sahip oldukları sorgulanmaktadır. Bu çalışmada, medya denilen araçların, iletişim sürecinin verici konumunda mı, araç konumunda mı, yoksa iki konumda birden mi oldukları tartışılmakta, modern medyanın bir tekel olarak insanlara siyasi veya kültürel iletiler üretip aktaradığı savları yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada açıkça, medyanın iletişim sürecindeki asıl konumu değerlendirilmektedir. Medya, tüm dünyada haber ve küresel iletilerin başlıca kaynağı konumuna gelmiştir. Dünya nüfusnun çoğu, dünya gündemini ve uluslararası olayları medya aracılığıyla öğrenmektedir. Ancak medya, kendi görüşleri doğrultusunda ürettiği iletileri insanlara aktardığı zaman, insanlar yanlı bilgilere sahip olmaktadır. Bu çalışmada, verici konumundaki medya ile birlikte medyanın siyasi ve ekonomik yönleri de irdelenmiş ve riskler ortaya konmuştur. Özellikle geri kalmış toplumlarda, medyanın önemli bir tecimsel ve siyasi güce sahip olması nedeniyle medya fazla sorgulanmamakta, bu da medyanın cesaretini arttırmaktadır. Bu durumda medyanın, kendi iletilerini hem verici hem de araç olarak insanlara aktraması oranı artmaktadır. Çalışmada, medyanın gerçek anlamda araç konumuna gelebilmesi için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi zorunluluğu vurgulanmıştır.Keywords
Medyum, Medya, İletişim, Toplum, İleti

Abstract

Das lateinische Wort "Medium" bedeutet "Mittelstufe" und bedeutet auch "Übertragen von Nachrichten". Aus diesem Grund werden die Massenmedien der Moderne auch als psychische Medien bezeichnet. Es wird diskutiert, dass Medien, sogenannte Tools, wirklich koexistieren und nur Nachrichten übertragen. Es wird in Frage gestellt, dass einige der Medienwerkzeuge ihre eigenen Nachrichten produzieren und diese als Medien übertragen und die Position des Senders zusammen mit dem Fahrzeugstandort haben. In dieser Studie wird diskutiert, ob sich die als Medien bezeichneten Mittel in der Übertragungsposition des Kommunikationsprozesses, in der Werkzeugposition oder in beiden Positionen befinden und welche Argumente moderne Medien als Monopol für die Erzeugung und Übermittlung politischer oder kultureller Botschaften an Menschen sind gemeinsam werden. Diese Studie bewertet klar die tatsächliche Position der Medien im Kommunikationsprozess. Medien sind zur Hauptquelle für Nachrichten und globale Botschaften auf der ganzen Welt geworden. Der Großteil der Weltbevölkerung erfährt über die Medien etwas über die Weltagenda und internationale Ereignisse. Wenn die Medien jedoch die von ihnen produzierten Botschaften gemäß ihrer eigenen Meinung übermitteln, haben die Menschen voreingenommene Informationen. In dieser Studie wurden die politischen und wirtschaftlichen Aspekte der Medien sowie der Sendermedien untersucht und die Risiken aufgezeigt. Insbesondere in rückständigen Gesellschaften werden die Medien nicht viel in Frage gestellt, da die Medien eine wichtige kommerzielle und politische Macht haben, die den Mut der Medien erhöht. In diesem Fall nimmt die Rate zu, mit der die Medien ihre Nachrichten sowohl als Sender als auch als Medium an Personen senden. In der Studie wurde betont, dass die Kontrollmechanismen gestärkt werden sollten, damit die Medien zu einem echten Werkzeug werden.Keywords
Hellseher, Medien, Kommunikation, Gesellschaft, Botschaft

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    ARALIK SAYISI İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri