Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GİŞE MEMURU FİLMİ ÖZELİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL FİLM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANLAMLANDIRMA
(SEMIOTIC ANALYSIS AND INTERPRETATION: A CASE STUDY OF BOOKING CLERK MOVIE )

Author : Pelin YOLCU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 44-58
Cite : Pelin YOLCU , (2021). GİŞE MEMURU FİLMİ ÖZELİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL FİLM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANLAMLANDIRMA. Digital communication Journal, 4, p. 44-58. Doi: 10.51295/dicoj.14.
    


Summary

Sinema, hareketli görüntülerin art arda gelmesiyle oluşturulan görsel anlatım aracıdır. Görsel ve işitsel öğelerin bireşimiyle oluşturulan öyküler, göstergeler aracılığıyla bir dil oluştururlar. Göstergeler ve gösterge aracılığıyla tanımlanabilen nesneler, semantik bir yapıdadır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi, tüm sanat dallarında olduğu şekliyle sinemada da kapalı olan göstergelerin açığa çıkarılmasında kullanılan tercih edilen bir yöntemdir. Göstergelerin ne olduğunun yanı sıra, nasıl oluştuklarını ve meydana getirdiği yan anlamlar üzerinde duran göstergebilim, bir iletişim dizgesi olan sinema dilinin anlaşılmasına da katkı sağlamaktadır. Roland Barthes’in anlamlandırma yöntemi ile Saussure’ün gösterge anlayışının baz alındığı çalışmada, sinema göstergebilimi üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda, Gişe Memuru filmi, Saussure’ün gösterge anlayışı ve Barthes’in anlamlandırma yöntemi baz alınarak çözümlenmiştir. Filmden belli kareler alınarak, göstergelerin ortaya çıkardıkları anlamlar çözümlenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın amacı, göstergebilim ve sinema ilişkisini açıklamak ve bu doğrultuda göstergebilimsel film çözümlerine bir örnek oluşturmaktır.Keywords
Sinema, Gösterge, Göstergebilimsel Çözümleme

Abstract

Films, motion pictures created in the order of succession is to produce meaning. Created by a combination of video and audio stories, through indicators form a tongue. Indicators and indicators identified through the objects, semantics (semantics) are in a relationship. Semiotic analysis method, in every branch of art cinema as an implicit indication that it is an effective method used in uncovering. Indication of what happened next, as well as how they are made and produce meanings standing on semiotics, a communication system which contributes to our understanding of cinematic language. Roland Barthes Saussures index by the method of interpretation of the concept underlying the study has focused on theater semiotics. In this context, Booking clerk movie, Barthess interpretation methods with Saussures indicator approach based had been resolved. Selecting specific sequences from the film, they produce meanings of the indicators and is tried to be solved. The purpose of the study, and explain the relationship between semiotics and cinema in this direction is to create an example of semiotic film solution.Keywords
Cinema, İndicator, Semiotic Analysis

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri